De vorm van uw bijeenkomst is  vaak doorslaggevend voor het succes ervan. Zo kunt u soms het best provocatief op zoek gaan naar de verschillen tussen sprekers,

terwijl een andere keer de overeenkomsten het interessants zijn.  De ene keer is een interview de beste vorm, dan weer kan de discussie het best gevoerd worden

aan de hand van een korte film.


Uiteraard denk ik graag met u mee over de opzet van uw bijeenkomst.